Фотоконкурс

Регламент на фотоконкурса 2018

 1. Ограничения

1.1. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса.

1.2. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 г. (да са направени през 2016, 2017 или 2018).

2. Технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса

2.1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака.

2.2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

2.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

3. Регистрация и участие

3.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес blagobektiv@gmail.com

3.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

- заглавие на снимката
- име на автора фотограф
- текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака)
- година на заснемане
- за участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник
- телефон за връзка

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

4. Срокове

4.1. Срок за изпращане на снимките
Конкурсът се открива на 15 февруари 2018 г.
Краят на конкурса настъпва в 20.00 часа на 15 септември 2018 г. 
Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

4.2. Гласуване в сайта за определяне на фотография, носител на "Наградата на публиката". За една снимка може да се гласува само веднъж. Гласуването става от 17 септември до 26 септември 2018.

4.2. Обявяване на номинираните и победителите.

На 27 септември 2018 г. ще бъде обявен носителят на "Наградата на публиката"

На 27 септемри 2018 г. ще бъдат обявени номинираните за наградите на фотоконкурса.

Имената им ще бъдат обявени в www.blagobektiv.org и във Facebook профила на конкурса.

4.3. Номинираните фотографии, заедно с трите фотопроекта, ще участват в изложба, която ще бъде открита през ноември 2018.

4.4. Наградите ще бъдат обявени на специална церемония при откриване на изложбата. Ще бъде връчена и една Награда на публиката.

5. Награди

Наградите са: 1-во място - 300 лева, 2-ро място - 200 лева, 3-то място - 100 лева, Награда на публиката - 200 лева.

6. Общите условия са неразделна част от регламента на конкурса

Search