Фотоконкурс

Регламент на фотоконкурса 2017

 1. Ограничения

1.1. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса.

1.2. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 г. (да са направени през 2015, 2016 или 2017).

2. Технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса

2.1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака.

2.2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

2.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

3. Регистрация и участие

3.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес blagobektiv@gmail.com

3.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

- заглавие на снимката
- име на автора
- текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака)
- година на заснемане
- за участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник
- телефон за връзка

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

4. Срокове

4.1. Срок за изпращане на снимките
Конкурсът се открива на 9 февруари 2017 г.
Краят на конкурса настъпва в 20.00 часа на 30 август 2017 г. (удължен)
Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

4.2. Гласуване в сайта за определяне на фотография, носител на "Наградата на публиката". За една снимка може да се гласува само веднъж. Гласуването става от 1 септември до 9 септември 2017.

4.2. Обявяване на номинираните и победителите.

На 10 септември 2017 г. ще бъде обявен носителят на "Наградата на публиката"

На 10 септември 2017 г. ще бъдат определени трима номинирани за наградите на фотоконкурса.

Имената им ще бъдат обявени в www.blagobektiv.org и във Facebook профила на конкурса.

4.3. Номинираните фотографии, заедно с трите фотопроекта, ще участват в изложба, която ще бъде открита през октомври 2017.

4.4. Наградите ще бъдат обявени на специална церемония при откриване на изложбата. Ще бъде връчена и една Награда на публиката.

5. Награди

Наградите са: 1-во място - 300 лева, 2-ро място - 200 лева, 3-то място - 100 лева, Награда на публиката - 200 лева.

6. Общите условия са неразделна част от регламента на конкурса

Фотоконкурс "Благотворителността през обектива" 2017. Всички права запазени!
Уеб агенция Кая Про ООД

Search