Регламент на грантовата програма

Регламент на грантовата програма 2018

1. Допустимост
1.1. Всеки автор може да участва в конкурса с максимум един проект, който ще бъде завършен в рамките на 2018 г.
1.2. Не се допуска участие с вече осъществени фотографски проекти.

2. Финансиране
2.1. Размер на гранта
Всеки спечелил фотографски проект ще получи грант в размер на 2000 лв. 
2.2. Брой на грантовете
Ще бъдат присъдени грантове на до 3 проекта.
2.3. Сключване на договор
Фотографите сключват като физически лица договор за награда по чл. 35 т.1 от ЗДДФЛ
2.4. Начин на плащане
Средствата ще бъдат платени след подписване на договор и само по банков път. Ще бъдат изплатени на два транша – 50% веднага след подписване на договора и 50% в средата на проекта, след междинна оценка на работата от член на журито.

3. Професионална помощ
С цел постигането на качествени резултати от фотографските проекти, членовете на журито ще предоставят на авторите, които са спечелили конкурса, професионални съвети (менторска помощ) – в началото на работата им, както и в средата на периода.

4. Технически изисквания към проектите, изпращани за конкурса за фотографски проект по грантовата програма
4.1. Кандидатите трябва да изпратят своето предложение като един документ в PDF формат, който съдържа:
= описание на фотографския проект, с който кандидатстват (цел, послание, ключови дейности и подход/метод на заснемането) и фотографии, ако работата по него е започнала;
= портфолио с реализирани фотографски проекти (да съдържа до 25 изображения, придружени с текст до 1000 знака на проект);
= творческа автобиография на фотографа.
Линкове към уебстраници са допустими като допълнителен, но не като единствен източник на информация за работата на автора.

4.2. От постъпилите кандидатури журито ще избере трима автори, които ще имат възможност да работят по предложените от тях идеи в рамките на 5 месеца.

4.3. Избраните автори трябва да предадат завършените си проекти в дигитален формат (JPEG). Големината на изображенията трябва да е нe по-малка от 3000 и не по-голяма от 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията да е не по-малка от 240 dpi. Файловете не трябва да са по-малки от 4 MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

4.4. Завършеният проект трябва да съдържа между 8 и 12 фотографии, общ текст описващ проекта (до 1000 знака) и/или текстове придружаващи снимките до 300 знака (с информация за мястото, ситуацията и историята на снимката).

4.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимките:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

5. Административни изисквания към кандидатите неправителствени организации
Когато кандидатурата в конкурса е обща между НПО и фотограф, допълнително се изисква:
5.1 Кандидатите-организации представят документ - декларация или споразумение с фотографа, потвърждаващо общата им кандидатура и съгласието му с общите условия на конкурса;
5.2 Кандидатите-организации представят всички необходими приложения съгласно точка: 4

Проектите могат да бъдат изпращани чрез:
tranzit.dir.bg
www.dropbox.com
www.wetransfer.com

6. Регистрация и участие
6.1. Регистрацията за участие става на адрес blagobektiv@gmail.com
6.2. Към всеки проект, участващ в конкурса за фотографски проекти, трябва задължително да има следната информация :
- име на автора - фотограф
- за участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник
- телефон за връзка
До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на проекта, който е изпратил за участие в конкурса.

7. Срокове
7.1. Срок за изпращане на проектите
Конкурсът се открива на 15 февруари 2018 г.
Краят на конкурса настъпва в 20.00 часа на 15 април 2018 г.
Проекти за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.
7.2. Обявяване на победителите в конкурса – 2 май 2018
7.3. Сключване на договори – до 10 май 2018
7.4. Реализация на фотографските проекти – от 2 май до 1 октомври 2018
7.5. Предаване на проектите – до 1 октомври 2018
7.6. Участие в изложба
Трите фотопроекта, заедно с номинираните фотографии, ще участват в изложба, която ще бъде открита през ноември 2018.

8. Общите условия са неразделна част от регламента на конкурса

Search