Общи условия

Общи условия

"Благотворителността през обектива"

 bcause1bdf

 

лаготворителността през обектива" се организира от Български дарителски форум (БДФ) и Фондация BCause.

Конкурсът за фотография "Благотворителността през обектива" се провежда веднъж годишно, от 2012 година.

Грантовата програма "Благотворителността през обектива" се провежда веднъж годишно, от 2015 година. Това е единствената в България програма, която финансира проекти в сферата на социалната фотография.

 

1. Тема - "Благотворителността през обектива"

Конкурсът и грантовата програма имат за цел да покажат и популяризират ролята на благотворителността в обществото. Със средствата на фотожурналистиката търсим да покажем инициативи, програми и услуги, които дават по-добро качество на живот, целите (каузите) и работата, която вършат граждански организации и активисти, емоциите, трудностите и резултатите от тяхната работа - работа, която обикновено остава незабелязана или е трудно да се разкаже, без да се покаже.

2. Участници
- Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.
- Фотографи, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено при съгласието на техните родители или законни настойници.
- В конкурса НЕ могат да участват автори, които са служители на BCause или БДФ, или са членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на конкурса.

3. Избор на победители
Фотографиите и фотографските проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на BCause и БДФ и професионални фотографи.

Чрез гласуване в сайта публиката определя фотография носител на "Наградата на публиката". За една снимка може да се гласува само веднъж.

4. Авторски права
4.1. Авторските права са притежание на фотографите.

4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.

4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни материали, свързани с дейността на BCause и БДФ.

5. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Фотографът дава съгласието си BCause и БДФ да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със състезанието.

6. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

7. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

Фотоконкурс "Благотворителността през обектива" 2017. Всички права запазени!
Уеб агенция Кая Про ООД

Search